بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

  No Comments Uncategorized

  بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
  فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
  یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
  انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
  کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
  در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

   مدیریت بازاریابی

  اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
  پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
  مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

   فلسفه های بازاریابی

   دیدگاه مبتنی بر تولید

  دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

  فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

  اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

   دیدگاه مبتنی بر محصول

  برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

  اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

   دیدگاه مبتنی بر فروش

  دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

  تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

  دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

  برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

  از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

   تفاوت مشتری با ارباب رجوع

  مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

  1-حق انتخاب :

  مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

  2 – استمرار حرکت:

  وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

  3 – ارتباط عاطفی:

  مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

  4 – ارتباط حقوقی متقابل:

  در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

   

  انگور قرمز | محافظ قلب | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  انگور، محافظ قلب و کم کننده فشار خون

  محققان در آمریکا تازگیا فهمیدن که انگور فشار خون رو پایین آورده و علائم آسیب به ماهیچه قلب رو هم کم می کنه.

  به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، مطالعه روی موشهای آزمایشگاهی نشون داده که این میوه با این وجود کارکرد قلب رو بهتر کنه.

  محققان مرکز قلب و عروق دانشگاه میشیگان تاکید کردن که این تاثیر در مورد تموم شکلای جور واجور انگور از جمله انگور سبز، قرمز و مشکی دیده شده.

  در این تحقیق، تاثیر انگور در نوعای جورواجور و به صورت ترکیب با رژیم غذایی موشهای آزمایشگاهی، روی این جانوران بررسی شد.

  محققان مقایسه های بسیاری بین موشهای تحت رژیم با انگور و موشهایی که از این میوه در رژیم غذایی خود نداشتن، انجام دادن. حتی در بعضی موارد مصرف انگور رو با مصرف دوز پایین داروهای عادی فشار خون مقایسه کردن.

  اول به هر گروه رژیم غذایی پرنمک دادن که این باعث بالا رفتن فشار خون در موشها شد، پس از ۱۸ هفته که به گروه اول رژیم غذایی پر از انگور داده شده بود، فشار خون این موشها کم شد، کارکرد قلب بهتر شد و التهاب و علائم به وجود اومده به وسیله آسیب به ماهیچه قلب هم کم شد.

  معلوم شد گروه دوم که رژیم غذایی پرنمک داشتن و با این وجود داروی کاهش فشار خون مصرف می کردن، هرچند فشار خون اونا کم می شد اما در مقایسه با گروه اول که انگور خورده بودن، قلب اونا در برابر آسیبهای احتمالی حفاظت نمی شد.

  جمع آوری به وسیله بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکا

  انگور فرنگی سیاه سرشار از ویتامین سی است | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  درمان روماتیسم با دم کرده برگ انگور فرنگی

  انگور فرنگی مشکی پر از ویتامین سی است

  انگور فرنگی مشکی پر از ویتامین سیه

  درمان روماتیسم با دم کرده برگ انگور فرنگی

  اختصاصیآکا ایران:  

  • انگور فرنگی مشکی منبعی غنی از ویتامین سیه و در هر ۱۰۰ گرم انگور فرنگی مشکی اندازه ۲۰۰ میلی گرم ویتامین سی هست که اندازه ویتامین سی موجود در اون از تموم میوه ها بیشتره.
  • علاوه بر اون انگور فرنگی مشکی دارای ویتامینای آ، ب، قندها و مواد معدنی لازم واسه بدنه که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و تاثیر مثبت روی سیستم عصبی بدن دارن.
  • انگور فرنگی برگیایی بریده و برجسته داره. اگه برگ و سرشاخهای ان رو دم کنین با روماتیسم مقابله می کنین. این دم کرده باعث افزایش عرق و ادرار آوره و باعث تقویت بدن و آرامش ورم مفاصل می شه.
  • انگور فرنگی مشکی باعث دفع اسید اوریک و اوره می شه و واسه درمان فشارخون، مشکلات گردش خون در دوران یائسگی، تورم کبد، یرقان و تصلب شرائین تاثیر خوبی داره.
  • واسه جفت و جور دم کرده این میوه به ۱۵ گرم برگ انگورفرنگی مشکی نیاز دارین. برگا رو در نیم لیتر آب نزدیک به دمای جوش بریزین و بذارین ۱۰ دقیقه دم بکشه. محلول رو از صافی رد کنین و بخورین.
  • باید دقیقا از همین اندازه برگ انگور فرنگی مشکی در جفت و جور دم کرده استفاده کنین. خیلی از افراد فکر می کنن داروهای گیاهی و دم کرده ها ضرر ندارن که دیدگاه اشتباهیه.
  • کسائی که ناراحتی روده و معده دارن از دم کرده انگور فرنگی مشکی استفاده نکنن. 

  منبع :

  انگور فرنگی درمانی برای تسکین ورم مفاصل | تغذیه سالم

  No Comments سلامتی

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی درمانی واسه آرامش ورم مفاصل

  انگور فرنگی مشکی درختچه ایه با شاخه های راست و برگای بریده که پشت برگای اون برجسته هستش، گلای زرد کمرنگ اون به میوه های مشکی تبدل می شن که ارتفاع اون ۱/۵ تا ۲ متر می رسه.

   باید بدونین این میوه منبع فوق العاده ویتامین C حساب می شه. در واقع هر ۱۰۰ گرم انگور فرنگی مشکی شامل ۱۵۹ تا ۲۰۰ میلی گرم ویتامین C هستش؛ و این اندازه خیلی بیشتر از میوه های دیگه س.

  انگور فرنگی مشکی دارای ویتامینای B، A، قندها و مواد معدنی لازم واسه بدنه. همه این مواد روی سیستم عصبی بدن اثر خوبی میذاره و هم اینکه سیستم ایمنی بدن رو هم تقویت می کنه.

  دم کرده برگ و سر شاخه های اون ادرارآوره، باعث تعریق بیشتر می شه و با روماتیسم هم مقابله می کنه. از این گذشته این دم کرده تقویت کننده بدن هم هستش. مصرف این دم کرده باعث آرامش ورم مفاصل می شه.

  به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین این میوه باعث دفع اوره و اسید اوریک هم می شه و در درمان فشار خون؛ تصلب شرائین، مشکلات گردش خون در زمان یائسگی، تورم کبد و یرقان اثر مفیدی به جای میذاره.

  واسه جفت و جور دم کرده انگور فرنگی و آرامش دردهای مفاصل به ۱۵ گرم برگ این میوه نیاز دارین. واسه این کار برگا رو داخل نیم لیتر آب تقریبا جوش بریزین و اجازه بدین به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشه. بعد محلول رو صاف کنین و در طول روز بخورین.

  حواستون باشه اگه علائم و درد به مدت طولانی ادامه داشت حتماً به دکتر مراجعه کنین.

  مهم تر این که در جفت و جور هر نوع دم کرده و جوشونده ای بیشتر از میزانی که پیشنهاد می شه از گیاهان استفاده نکنین. تصور این که داروهای گیاهی و دم کرده ها به طور کاملً بی ضرر هستن غلطه.

   

  به نقل از باشگاه خبرنگاران

  .

  منبع :

  انگور شفا می دهد | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  انگور شفا میده

  "چهار میوه از میوه های بهشتی هستن، انگور، رطب(خرمای تازه)، انار و سیب."(بحارالانوار/ج۱۴/باب اطعمه و اشربه)

  این میوه بهشتی پر از ویتامینای A، B و C هستش. دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیمه.

  یه لیوان(۱۶۰ گرم) انگور سبز یا قرمز بدون هسته شامل: ۱۱۰ کالری انرژی، یه گرم پروتئین، ۲۹ گرم کربوهیدرات و یه گرم فیبره.

  انگور، منبع عالی ویتامین "ث" (۲۸/۱۷میلی گرم)  و منگنز( ۱۱/۰ میلی گرم) هستش. منظور از منبع عالی یعنی ۲۰ درصد یا بیشتر نیاز روزانه فرد به اون ماده مغذی رو برآورده می کنه.

  درخت انگور رو "تاک" یا "مو" هم میگن.

  خواص انگور

  ۱- یکی از خواص مهم انگور، تصفیه خون و خون ساز بودن اون هستش، البته این خاصیت در انگور قرمز بیشتر از انگور سبزه. پس اگه از کم خونی رنج می برید، خوردن انگور قرمز یا یاقوتی رو به شما پیشنهاد می کنیم.

  ۲- آدمایی که خیلی لاغرند و میخوان چاق شن، می تونن یه لیوان صبح و یه لیوان عصر آب انگور بخورند.

  انگور هم لاغر کننده است و هم چاق کننده، به این صورت که اگه انگور رو از صبح تا ظهر، به تنهایی بخورین لاغر کننده و اگه اونو همراه با غذا بخورین چاق کننده س.

  ۳- انگور و آب اون واسه کسائی که در اثر یه مریضی طولانی ضعیف شدن، خیلی خوبه. آدمایی که در دوره نقاهت مریضی هستن و یا ضعف عمومی دارن، تلاش کنن از انگور، هویج، سیب و هلو به مقدار زیاد استفاده کنن. البته بهتر اون هستش که این میوه ها رو با هم در آب میوه گیری بریزن و آب میوه مخلوط رو در طول روز جرعه جرعه بنوشن.

  ۴- انگور واسه سل، یبوست، بواسیر و مشکی سرفه اثر شفابخش داره.

  ۵- انگور غذای بسیار خوبی واسه مبتلایان به اوره خون بالا و اسیدوز هستش.

  ۶- آب انگور تازه واسه مریضایی که دچار ورم کلیه هستن، نوشیدنی مناسبیه، چون ادرارآوره. حتی در این مورد بهتره به جای شیر به مریض، آب انگور تازه داده شه.

  ۷- به دلیل مغذی و مقوی بودن انگور، بعضی از  پزشکان عقیده دارن که آب انگور تازه یه جور شیر با منبع گیاهیه که مواد غذایی اون به مراتب بیشتر ار شیر حیوانیه.

  ۸- مصرف آب انگور تازه واسه کسائی که مشکل کبد دارن پیشنهاد شده، چون آب انگور عمل ذخیره قند در کبد و دفع صفرا رو آسون کردن می کنه. کبد رو تقویت می کنه و به فعالیت سالم اون کمک می کنه.

  ۹- انگور موجب افزایش اشتها می شه.

  ۱۰- انگور، سموم بدن رو دفع می کنه و یبوست رو برطرف می سازه.

  ۱۱- اگه آب انگور رو بر پوست بمالید، چین وچروک اونو بر طرف می کنه و پوست رو با تازگی می کنه.

  ۱۱- انگور واسه کسائی که گرفتار به ورم مفاصل ، روماتیسم، نقرس و سنگ کلیه هستن، خوبه.

  ۱۲- انگور واسه کسائی که دچار مسمومیت، مشکلات فشار خون بالا و سوء هاضمه، مشکلات پوستی، کورک، اگزما و نفریت(ورم چرکی کلیه ها) شدن سودمنده.

  ۱۳- آب انگور تازه شیر زنان رو زیاد می کنه.

  ۱۴- انگور در پاک کردن غم و اندوه و بی تابی شدید، بسیار موثره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: "پس از طوفان نوح که آب، زمین رو شست و حضرت نوح در قبرستانا، استخون مردگان رو دید و بسیار اندوهناک گشت، خدا متعال به اون وحی کرد که انگور مشکی بخور تا غم تو از بین بره." (بحارالانوار/ج۱۴/باب اطعمه و اشربه)

  ۱۵- انگور دلیلی مهم واسه برگشت نیروی عضلانیه.

  ۱۶- انگور یه غذای خوب واسه سلسله اعصاب هستش و فشار عصبی رو آرامش میده.

  ۱۷- انگور تازه واسه بهبود بیماریای قلبی بسیار سودمنده.

  ۱۸- انگور قند خون رو هم تنظیم می کنه. در اثر ورود قند انگور به خون، نیرویی به وجود میاد که ماهیچه ها به وسیله اون کار می کنن.

  ۱۹- انگور باعث پاک سازی معده و روده از مواد زائد و مضر می شه.

  ۲۰- انگور دو برابر گوشت در بدن انرژی تولید می کنه، ولی بر خلاف گوشت اوره خون رو افزایش نمی ده.

  ۲۱- طبق تحقیقات علمی جدید، انگور خیلی از میکروبای مریض زای داخل بدن رو هم نابود می کنه.

  خواص انگور قرمز

  انگور قرمز از تصلب شرایین و انسداد رگ ها پیشگیری می کنه.

  به گفته محققان "غلیظ بودن خون، اکسیداسیون سریع کلسترول، سفت و سخت شدن رگا دلایل اصلی بروز بیماریای قلبی و تصلب شرایینه." این محققان فهمیدن که با خوردن انگور قرمز، اکسیداسیون کلسترول، کم میشه و رگای خونی منبسط می شن و خون با سرعت بیشتری در بدن جریان پیدا میکنه علاوه بر این، خوردن انگور قرمز موجب بهبود کارکرد قلب می شه.

  انگور قرمز منبع سرشاری از آنتی اکسیدان موسوم به "کوئرنستین" است. پوست انگور دارای ماده سفید "رزوراتول" است که از تراکم و روی هم انباشته شدن پلاکتای خون جلوگیری می کنه و در نتیجه مانع لخته شدن خون در رگا می شه.

  موراد احتیاط

  ۱- مصرف زیاد انگور باعث دل پیچه و اسهال می شه، پس در خوردن اون زیاده روی نکنین.

  ۲- مصرف انگور واسه مبتلایان به دیابت (مرض قند) مضره.

  ۳- مصرف همیشگی آب انگور باعث ایجاد سنگ کلیه و رسوبات در دستگاه ادراری می شه.

  ۴- خوردن انگور ترش و خام، باعث بروز مشکل در معده می شه.

  ۵- هسته انگور، سرد و خشکه و در معده های ضعیف ایجاد نفخ می کنه.

  ۶- زیاد ه روی در خوردن انگور واسه کبد و معده مضره و حتی ممکنه به انسداد روده و معده ختم شه.

  ۷- خوردن آب سرد بدون این دست اون دست کردن پس از خوردن انگور، واسه معده زیان آوره.

  منبع:تبیان

  ویرایش و خلاصه کردن:

  انگور سیاه عمر را زیاد میکند +خواص | تغذیه سالم

  No Comments سلامتی

  این میوه بهشتی یکی شکلای جور واجور ویتامین رو در خود جای داده ویتامین هایی که بای سلامتی بدن حیاتیه.

  در ادامه مجله آکا ایران به فایده های درمانی و ویتامینای موجود در این میوه میپردازیم.

  انگور مشکی عمر رو زیاد میکنه +خواص

  خواص انگور مشکی

  تقویت سیستم ایمنی بدن

  انگور مشکی در مقایسه با پرتقال چهار برابر و در مقایسه با بلوبری ۳۳ برابر ویتامین C بیشتری داره.

  جفت و جور یه کمپوت خوشمزه از انگور مشکی باعث نمی شه که فواید اون از بین بره. ۱۴۰ گرم کمپوت انگور مشکی شامل ۱۸۲ میلی گرم ویتامین C هستش که این مقدار دو برابر نیاز پیشنهاد شده روزانه (واسه حفظ سلامت سیستم ایمنی بدن) است.

  حفظ کارکرد قلب و عروق

  آنتوسیانینای انگور مشکی که باعث می شن این میوه به رنگ بنفش دیده شه، و آنتی اکسیدان های قوی اون، بیماریای قلبی و عروقی رو کاهش میدن.

  تئوری که در این مورد هست، میگه این آنتی اکسیدانا از عروق داخلی مراقبت می کنن.

  procyanidins موجود در انگور مشکی باعث انعطاف پذیری بیشتر رگای خونی شده، و البته این انگور مثل شکلای جور واجور توت ، یه منبع عالی پتاسیمه که این ماده به حفظ سلامتی فشار خون کمک می کنه.

  بهبود کارکرد مغز

  آنتوسیانین موجود در انگور فرنگی مشکی به مراقبت از سلولای عصبی کمک کرده و شما رو از نظر ذهنی سریع تر و باهوش تر می کنه.

  محققان موسسه Plant & Food با همکاری دانشگاهی در انگلستان تحقیقی از ۳۶ بزرگسال انجام دادن، اینطوری که به گروهی ۲۵۰ میلی گرم عصاره انگور مشکی داده و به یه گروه دیگه نوشیدنی دارونما.

  این محققان فهمیدن آدمایی که نوشیدنی انگور مشکی مصرف کرده بودن، اندازه توجه و اخلاق اونا بهبود پیدا کرده و خستگی اونا از بین رفته بود.

  بهبود تمرینات ورزشی

  دلایلی هست که نشون میده انگور فرنگی مشکی می تونه به بهتر شدن کارکرد ورزشی فرد کمک کنین.

  محققان دانشگاه چیچستر به بررسی تاثیر کپسول پودر انگور مشکی (که هر کدوم برابر ۱۰۰ عدد انگور بودن) روی کارکرد فرد در دوی سرعت با فاصله و شدت بالا پرداختن.

  اونا فهمیدن که دریافت این مکمل باعث شده دوندگان دوی سرعت (که ورزشکار حرفه ای نبودن) ۱۱ درصد بیشتر منطقه ای که می دویدند رو پوشش داده و ۱۰ درصد هم طولانی تر بدوند.

  کارشناسان حدس میزنن که انگور مشکی می تونه فشار به وجود اومده به وسیله اکسیداسیون در بدن رو که به خستگی منجر می شه کاهش داده و خواص ضدالتهابی اون به بهتر شدن جریان خون کمک می کنه.

  بازیکنان فوتبال، راگبی و دوندها می تونن از این فواید بهره مند شن.

  خواص ضدپیری پوست

  انگور مشکی فواید فوق العاده ای هم واسه پوست داره، چون آنتوسیانین و ویتامین C موجود در اون باعث تقویت کلاژن شده و باعث سفت شدن و فرم گرفتن پوست می شن.

  البته هیچ تضمینی نیس که پوستتون به طور کامل از چین و چروک ها خلاص شه، اما به عنوان بخشی از رژیم غذاییتان باید دست کم پنج واحد میوه و سبزی مصرف کرده تا با مشکلات بالا رفتن سن مقابله کنین.

  انگور مشکی عمر رو زیاد میکنه

  .

  منبع :

  انگور سیاه (مویز)؛ از خواص بی نظیر انگور سیاه غافل نشوید | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  انگور مشکی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های موجود در درونش از انگور سبز یا قرمز در درمان بیماریا موثرتره. این میوه بهشتی پر از ویتامینای A، B و C هستش که می تونه با تنظیم سطح کلسترول خون در کاهش بیماریای قلبی و عروقی نقش زیادی رو اجرا کنه.

  یکی از میوه های بهشتی انگوره که در آیات قرآن هم از اون یاد شده. این میوه خوش رنگ علاوه بر طعم فوق العاده خوب و شیرینی که داره در موارد درمانی هم تاثیر زیادی بر بدن میذاره. انگور مشکی نمونه ای از این میوه س که خواص اون از انگور سبز یا قرمز بیشتره و دلیل اون مواد آنتی اکسیدان موجود در اون هستش. واسه باخبر شدن از دیگر خواص این میوه استثنائی ادامه این مقاله رو دنبال کنین.

  انگور مشکی (مویز)؛ از خواص عالی انگور مشکی غافل نشید

  انگور رو میشه مجموعه ای استثنائی از فایده های درمانی بسیار به درد بخور به خصوص بر علیه سرطان دونست و باید گفت که انگور تنها میوه ایه که ترکیبات اون شباهت زیادی به شیر مادر داره. کبد آدم قند گلوکز و سلولز موجود در انگور رو به­ راحتی هضم و جذب می کنه این در حالیه که که قند صنعتی کبد رو سنگین می کنه. در این میوه یه ماده­ رنگی به نام اونوسیانین هست. معروفه که این ماده رنگی مقوی بدن و کبده. انگور نیروی لازم خود رو از اشعه­ خورشید دریافت کرده و به اندازه­ کافی دارای اشعه­ رادیواکتیو و فلزات نادره. پس می­ توان اونو یه غذای کامل دونست. انگور می تونه نیازها و کمبودهای مخفی بدن رو جبران و خیلی از مریضی­ ها رو درمان و از بروز سرطانا جلوگیری کنه. هم اینکه ترکیبات موجود در انگور و انگور مشکی واسه سلامت مغز و یا کنترل علائم اختلالاتی مانند مریضی پارکینسون خوبه.

  ارزش غذایی انگور مشکی

  انگور مشکی پر از ویتامینای A، B و C هستش. هم اینکه دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیمه. یه لیوان انگور سبز یا قرمز بدون هسته شامل ۱۱۰ کالری انرژی، یه گرم پروتئین، ۲۹ گرم کربوهیدرات و یه گرم فیبر هستش.

  خواص انگور مشکی

  بهتره بدونین تموم شکلای جور واجور انگور انتخابای مناسبی واسه سلامتی هستن اما انگور مشکی، بنفش مایل به آبی یا بنفش مایل به مشکی برتریای بیشتری به نسبت بقیه شکلای جور واجور اون داره. این میوه به دلیل فایده های درمانی که داره امکان دچار شدن به مریضیای جور واجور رو کاهش میدن. خواص مهم این میوه عبارتند از:

   

  ۱. کاهش مریضیای قلبی

  فیتوکمیکالای موجود در انگور مشکی به دلیل اثر محافظتی در ژنا و هم کاهش آسیب به ماهیچه های قلبی و هم تنظیم سطح کلسترول خون در کاهش مریضیای قلبی سهم بالایی رو اجرا می کنن.

  ۲. افزایش طول عمر

  مهمه که رزوراترول که در پوسته و دانه های انگور مشکی فت و فراوون پیدا میشه، باعث آهسته کردن اکسیداسیون سلولی و مولکولی می شه. رزوراترول هم اینکه باعث افزایش طول عمر می شه.

  ۳. تقویت ذهن و پیشگیری از فراموشی

  تحقیقات نشون داده آدمایی که رزوراترول مصرف می کردن، جریان خونشون به سمت مغز زیاد شده و عملکردهای ذهنی بهتری رو از خود بروز دادن. در نتیجه این ترکیب کارکرد مغز رو بهتر کنه. هم اینکه مصرف همیشگی انگور مشکی به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی رزوراترول باعث افزایش کارکرد مغز، بهبود حافظه و کاهش بروز علائم فراموشی می شه.

   

  ۴. پیشگیری از سرطان

  جالبه بدونین فیتوکمیکالای موجود در انگور مشکی مانند رزوراترول و کورستین دارای خواص آنتی اکسیدانی زیادی هستش و از راه های جور واجور نقش خود رو واسه پاک کردن رادیکالای آزاد و مقابله با سرطان انجام میده.

   

  ۵. رفع غم و ناراحتی

  انگور در پاک کردن غم و اندوه و بی تابی شدید، بسیار موثره. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: "پس از طوفان نوح که آب، زمین رو شست و حضرت نوح در قبرستانا، استخون مردگان رو دید و بسیار اندوهناک گشت، خدا متعال به اون وحی کرد که انگور مشکی بخور تا غم تو از بین بره.” (بحارالانوار/ ج ۱۴/ باب اطعمه و اشربه)

  مویز چیه؟

  مویز همون کشمشیه که از انگورهای مشکی مجلسی قرمز یا انگور شاهانی جفت و جور می شه. یادتون نره که انگور در اثر خشک شدن خواص خود رو از دست نداده، حتی قندش زیادتر و اثر نیروبخشی اون بیشتر شده و خاصیت نرم کنندگی سینه رو هم پیدا می کنه.

  اخطار در مورد مصرف انگور مشکی

  • مصرف انگور واسه مبتلایان به دیابت (مرض قند) مضره.

  • زیاد ه روی در خوردن انگور واسه کبد و معده مضره و حتی ممکنه به انسداد روده و معده ختم شه.

  • هسته انگور، سرد و خشکه و در معده های ضعیف ایجاد نفخ می کنه.

  • مصرف زیاد انگور باعث دل پیچه و اسهال می شه. هم اینکه مصرف همیشگی آب انگور باعث ایجاد سنگ کلیه و رسوبات در دستگاه ادراری می شه.

  • خوردن آب سرد بدون این دست اون دست کردن پس از خوردن انگور، واسه معده زیان آوره.

  .

  منبع : setare.com

  انگور سطح قند خون را کاهش می دهد | تغذیه سالم

  No Comments سلامتی

  انگور سطح قند خون رو کم می کنه

  انگور سطح قند خون رو کم می کنه

  انگور سطح قند خون رو کم می کنه

  تندرستی و تغذیه

  ۱ دیدگاه
  ۱۱,۶۹۶ بازدید

  انگور سطح قند خون رو کم می کنه

  سلامت نیوز : محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدن: مصرف مقادیر کمی انگور به اندازه ۳ بار درمیون وعده های غذایی – به جای بقیه مواد غذایی- سطح قند خون رو به طور قابل توجه ای کم می کنه.

  این تحقیقات از ۴۶ مرد و زن انجام شد که به دیابت گرفتار نبودن اما از افزایش کم سطح قند خون رنج می بردن.محققان به بعضی از داوطلبان مقادیری انگور و به یه سریای دیگه مقادیری آجیل دادن و وضعیت اونا به مدت ۱۲ هفته زیر نظر قرار گرفت.به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ یافته ها نشون داد: آدمایی که به طور منظم مقادیری انگور مصرف کردن موفق شدن که ثبات سطح قند خون خود رو در مقایسه با آدمایی که آجیل مصرف کردن، حفظ کنن.انگور خاصیت گرم داره، چاق کننده، صاف کننده خون و تولید کننده اون، پوست انگور دیر هضم و دانه اون سرد و خشکه.

  انگور واسه درمان مریضی فشار خون، روماتیسم، نقرس، مسمومیت داخلی خوبه و از دچار شدن به سرطان جلوگیری می کنه.انگور هم اینکه مقوی قلب و معالج بیماریای جلدی، خونی و عصبیه.در بیماریای زیادی که بر اثر مسمومیت بدن تولید شده درمون و رژیم با انگور رو پیشنهاد کردن، مخصوصاً در بیماریای یبوست، مشکلات روماتیسم، چاقی، سوء هاضمه، بواسیر، کم خونی، عصبانیت، انسداد مجرای طحال و کبد، باید رژیم انگور گرفته شه.

  انگور دارای ویتامینای “آ” ، “ب” و “ث” است و مواد ازت و مواد قندی و نشاسته ای بوده و خاصیت ضدعفونی کننده داره.انگور دارای قند، چربی، آلبومین، آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، ارسنیک، منگنز و یده و پتاسیم اون واسه بچه های دارای بینیه ضعیف و کم خون خیلی خوبه.انگور به دلیل مدر(ادرار آور) بودن بهترین دافع سموم بدنه و به جزء مبتلایان به مریضی قند و بیماریهای جهاز هاضمه واسه بقیه بیماران خوبه.انگور واسه سلامت قلب، ریه و کلیه خوبه و به دلیل داشتن املاح پتاسیم و مواد سلولزی ملین و مدر واسه مبتلایان به اوره خون مناسب و سازگاره.

  بیشتر: .::سلامت نیوز :سرویس خبری: تغذیه:انگور سطح قند خون رو کم می کنه::.

  محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدن: مصرف مقادیر کمی انگور به اندازه ۳ بار درمیون وعده های غذایی – به جای بقیه مواد غذایی- سطح قند خون رو به طور قابل توجه ای کم می کنه.این تحقیقات از ۴۶ مرد و زن انجام شد که به دیابت گرفتار نبودن اما از افزایش کم سطح قند خون رنج می بردن.محققان به بعضی از داوطلبان مقادیری انگور و به یه سریای دیگه مقادیری آجیل دادن و وضعیت اونا به مدت ۱۲ هفته زیر نظر قرار گرفت.

  یافته ها نشون داد: آدمایی که به طور منظم مقادیری انگور مصرف کردن موفق شدن که ثبات سطح قند خون خود رو در مقایسه با آدمایی که آجیل مصرف کردن، حفظ کنن.انگور خاصیت گرم داره، چاق کننده، صاف کننده خون و تولید کننده اون، پوست انگور دیر هضم و دانه اون سرد و خشکه.

  انگور واسه درمان مریضی فشار خون، روماتیسم، نقرس، مسمومیت داخلی خوبه و از دچار شدن به سرطان جلوگیری می کنه.انگور هم اینکه مقوی قلب و معالج بیماریای جلدی، خونی و عصبیه.در بیماریای زیادی که بر اثر مسمومیت بدن تولید شده درمون و رژیم با انگور رو پیشنهاد کردن، مخصوصاً در بیماریای یبوست، مشکلات روماتیسم، چاقی، سوء هاضمه، بواسیر، کم خونی، عصبانیت، انسداد مجرای طحال و کبد، باید رژیم انگور گرفته شه.

  انگور دارای ویتامینای “آ” ، “ب” و “ث” است و مواد ازت و مواد قندی و نشاسته ای بوده و خاصیت ضدعفونی کننده داره.انگور دارای قند، چربی، آلبومین، آهن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، ارسنیک، منگنز و یده و پتاسیم اون واسه بچه های دارای بینیه ضعیف و کم خون خیلی خوبه.انگور به دلیل مدر(ادرار آور) بودن بهترین دافع سموم بدنه و به جزء مبتلایان به مریضی قند و بیماریهای جهاز هاضمه واسه بقیه بیماران خوبه.انگور واسه سلامت قلب، ریه و کلیه خوبه و به دلیل داشتن املاح پتاسیم و مواد سلولزی ملین و مدر واسه مبتلایان به اوره خون مناسب و سازگاره.

  به نقل از فارس

  .

  منبع :

  جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکا

  • مطالب در رابطه

  انگور را دریابید | سبزیجات

  No Comments سلامتی

  انگور رو دریابید

  فصل انگور است، این میوه خوشمزه و پرخاصیت رو از دست ندین. فرقی نمی کنه انگور سفید باشه یا قرمز. این میوه

  منبع : tebyan.net

  جمع آوری به وسیله بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت

  انگور خطر ابتلا به سرطان های گوارشی را کاهش می دهد | بیماری

  No Comments سلامتی
  : مجموعه: اخبار پزشکی

  تاریخ انتشار : دوشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰

  : انگور خطر دچار شدن به سرطان های گوارشی رو کم می کنه

  محققان اعلام کردن که میوه انگور می تونه دچار شدن به شکلای جور واجور سرطان های مربوط به گوارش رو کم کنه.

   

  براساس گزارش «مدیکال دیلی»، این میوه با داشتن ویتامینا و مواد معدنی خواص خاص ای داره که اینجا با بعضی از اونا آشنا میشین.

   

  پیشگیری از بیماریای قلبی

  این میوه می تونه از بیماریای قلبی جلوگیری و ساخت چربی، التهاب و استرس اکسیداتیو رو کم کنه.

   

  هم اینکه پتاسیم انگور (تقریبا ۳۰۰ میلی گرم در هر فنجون ) باعث کاهش فشار خون می شه. مطالعه منتشر شده در سال ۲۰۱۵ نشون داد که مصرف انگور سطوح کلسترول LDL رو هم کم می کنه.

   

  کاهش ضعف شناختی

   

  تحقیقات نشون میدن که انگورها ممکنه اثر محافظتی روی متابولیسم مغز دارا باشن و به کاهش مشکلات شناختی کمک کنن.

   

  بهبود و تقویت پوست

  انگور دارای ترکیبات خاصیه که از پوست در برابر اشعه ماوراءبنفش مراقبت می کنه. هم اینکه از این ماده واسه اجناس حفاظت از پوست در برابر نور آفتاب هم استفاده می شه. علاوه بر این، انگور ۸۲ درصد آب داره که بدن رو هیدراته می کنه.

   

  کمک به جلوگیری از دیابت

  این میوه شاخص گلوکز رو هم کم می کنه. گفته شده که ترکیب شیمیایی «رسوراترول» موجود در پوست انگور حساسیت به انسولین رو زیاد کرده و به نوبه خود به کم شدن اندازه سطوح قند خون کمک می کنه.

   

  کاهش احتمالی خطر دچار شدن به سرطان

  «آلیس رومسی» متخصص تغذیه نیوروک سیتی به «لایو ساینس» گفت: بیشتر «پلی فنلا» در انگورها زردینهایی هستن که مثل آنتی اکسیدان ها در بدن عمل میکنن.

   

  جالبه بدونین؛ این میوه با کم شدن خطر شکلای جور واجور سرطانایی که دستگاه گوارش رو تحت تاثیر قرار میدن، ربط داره.

   

   

  .

  منبع :