جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان عزت نفس، سلامت روان، خارج از خانه

قدرتمندی: کودکان باید بتوانند متناسب با رشدشان بر زندگی خویش کنترل داشته باشند فرصت انتخاب کردن و تصمیم گرفتن به احساس قدرتمندی آنان کمک می کند.احساس منحصر به فرد بودن: کودکان باید احساس کنند ویژگی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد تلفن همراه، عرضه کننده، انتقال اطلاعات

دیتا از طریق خطوط پرسرعت را به طور همزمان به وسیله یک دستگاه قابل حمل در مقیاس جهانی فراهم میآورد. در ایران، شرکت کمان هرمزگان به عنوان فراهمآور یکی از بخشهای خدمات اینمارست فعالیت میکند. بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان اختلال سلوک، اوقات فراغت

هانتینگتن یا آنسفالیت پس ویروسی) نیست.و: ملاکها با اختلال توره به هیچ وجه مطابقت نمی کنند.21/307 اختلال تیک گذراویژگیهای تشخیصیمهمترین مشخصه اختلال تیک گذرا وجود تیکهای منفرد یا چندگانه حرکتی و یا صوتی است (ملاک بیشتر بخوانید...