مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (356)

فهرست جداولجدول 1-4: توزیع سنی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 2-4: اطلاعات توصیفی مربوط به مدت ازدواج ………………………………………………………………………………………. 133جدول 3-4: توزیع گروه نمونه تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………. 133جدول 4-4: توزیع گروه نمونه بر اساس وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (347)

2-1-1-2) انواع اخلاق در سازمان?ها202-1-2) کار262-1-2-1) تعریف کار272-1-2-2) تفاوت کار و حرفه282-1-3) اخلاقکار292-1-3-1)تعریف اخلاق?کار292-1-3-2) ابعاد اخلاق?کار312-1-3-3) اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق?کار342-1-3-4) عوامل مؤثر بر رعایت اخلاقکاری362-1-3-5) اخلاق?کار در ایران402-2-1) هوش422-2-1-1) تعریف هوش422-2-1-2) انواع هوش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (351)

2- توقیف اجرایی27گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال28الف) توقیف اموال منقول29ب) توقیف اموال غیر‌منقول33مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا37گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین37گفتار دوم:رویه توقیف حقوق ادامه مطلب…

By 92, ago